Портфолио

Част от нещата, които правим
In Принт

Бележник с твърди корици за ВИП професионално почистване

In Принт

Периодично списание „Ветеринарна сбирка“

In Предметна реклама

Плакет в кутия за Федерация на българските фолклорни групи

In Принт

Многолистов календар за сдружение „Дете и пространство“

In Принт

Рекламна дипляна за продукт на Спектромед

In 3D Визуализация / Принт

Етикет за допълващ фураж за Завет АД

In Принт

Дипляна за школа по църковна дърворезба

In Принт

Дипляни за ПИ ТОЛК

In Принт

Визитни картички за ПИ ТОЛК

In Принт

Рол банер за ПИ ТОЛК

In 3D Визуализация / Принт

Етикет за допълващ фураж за Завет АД

In Принт

Бюлетин на сдружение „Дете и пространство“